Het huishoudelijk reglement is voor iedere organisatie verplicht.
De inhoud wordt voornamelijk bepaald door de wetgeving, gemeente en de hulpdiensten, om de veiligheid van de bezoekers te kunnen waarborgen.

1. Betreden van het terrein / tent is op eigen risico. De tent kunt u alleen betreden indien u in het bezit bent van een geldig toegangsbewijs.
2. De aanwijzingen van de organisatie, beveiliging, politie en brandweer dienen direct opgevolgd te worden op straffe van schorsing of verwijdering van het terrein.
3. De organisatie is niet aansprakelijk voor schade of diefstal van materialen.
4. Glaswerk meenemen uit de tent is ten strengste verboden.
5.Verkoop van waren zonder toestemming van de organisatie is verboden.
6. Aan personen onder 18 jaar worden geen alcoholische dranken geschonken. 
7. Bezoekers dienen zich ten alle tijden te kunnen legitemeren. 
8. Indien u in het bezit bent van drugs en/of wapens, worden deze in beslag genomen en wordt u overgedragen aan de politie.
9. Roken in de tent is niet toegestaan. 
10. Het is niet toegestaan eigen drank- en etenswaren mee te nemen in de tent.
11. Bij constatering van geweldsdelicten, vandalisme, intimidatie, diefstal en/of onzedelijk gedrag, wordt u zonder pardon van het terrein verwijderd en wordt u overgedragen aan de politie. Tevens krijgt u een terreinverbod voor minimaal de rest van het weekend.
12. Het is verboden om clubkleding, alsmede andere kleding en full color uitingen te dragen die als provocerend ervaren kunnen worden.
13. De kans bestaat dat u bij het betreden van het terrein gefouilleerd wordt. Bij weigering van visitatie kan de toegang tot het evenement ontzegd worden.
14. Huisdieren worden niet toegelaten tot het evenemententerrein.
15. De organisatie houdt zich ten alle tijde het recht voor om personen cq. groepen de toegang te weigeren zonder het recht op teruggave van entreegeld.
16. De organisatie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor geleden materiële en/of lichamelijke schade op het evenemententerrein.